De Geschillencommissie Woningcorporaties

Als u in Leiden woont en u huurt een woning bij De Sleutels, Ons Doel of Portaal kan het zijn dat u een conflict of geschil heeft met uw woningcorporatie waar u niet met uw verhuurder tot een oplossing komt. U kunt dit geschil dan voorleggen aan de Geschillencommissie  Leidse Woningcorporaties.

De Geschillencommissie is in 2004 opgericht door de Leidse corporaties.
Het doel was en is om het voor huurders mogelijk te maken op een laagdrempelige en goedkope manier –de procedure is kosteloos- hun verhaal te kunnen doen bij geschillen. De commissie is onafhankelijk.
Corporaties kunnen van geschillen leren. De Commissie brengt bij een geschil een advies uit aan de corporatie.

Een geschil is een uiting van ongenoegen over een handelen of nalaten door of namens de corporatie waardoor u als huurder in uw belangen bent getroffen.

De Commissie neemt geschillen alleen in behandeling wanneer de corporatie en de huurder er echt niet samen uit komen. U moet dus altijd eerst uw klacht voorleggen aan de corporatie.

Afbeelding van een schrijvende vrouw
Ons Doel
Portaal