Samenstelling Geschillencommissie

De Geschillencommissie bestaat uit vier leden en een voorzitter. De voorzitter wordt benoemd door de corporaties. Twee leden worden door de corporaties benoemd op voordracht van de huurdersorganisaties. Twee leden worden door de corporaties benoemd op voordracht van de verhuurders. De voorzitter en de leden zijn onafhankelijk. De Geschillencommissie wordt ondersteund door een secretaris.

De leden zijn:

  • R.J. van Ette, voorzitter
  • T. van Hemert, lid voorgedragen door de verhuurders
  • M. de Beun, lid voorgedragen door de verhuurders
  • T. van Rij, lid voorgedragen door de huurdersorganisaties
  • L. van Dam, lid voorgedragen door de huurdersorganisaties.

Secretaris: M. Kooijmans