Voor wat en voor wie?

U kunt bij de Geschillencommissie terecht als u een conflict hebt met uw woningcorporatie waar u met hen niet uitkomt.

De voorwaarden zijn:
-U huurt een woning van Portaal, De Sleutels of Ons Doel.
-U heeft uw klacht wel eerst bij de woningcorporatie zelf voorgelegd en heeft hen de kans gegeven om uw klacht op te lossen of af te handelen.

Wanneer u niet tevreden bent met de door de corporatie geboden oplossing wordt de klacht een geschil dat u kunt voorleggen aan de Geschillencommissie.

Met welke geschillen kunt u terecht?

In principe kunt u met bijna alle soorten geschillen terecht bij de Geschillencommissie. Hieronder wat voorbeelden:

  • Afspraken rond renovatie die niet/niet goed zijn nagekomen. Bijvoorbeeld misverstanden over termijnen, overlast door renovatie, schade toegebracht aan uw woning.
  • Schade aan uw woning  of buitenruimte na werkzaamheden. Bijvoorbeeld spullen die zijn achtergelaten in de tuin. Schade na lekkage.
  • Herstel in de oude staat na verhuizing. Wat komt er voor rekening van u als huurder? Wat voor rekening van de verhuurder?
  • Misverstanden over kosten die voor rekening van de huurder komen. Binvoorbeeld schade door  u toegebracht bij doe-het zelf-klussen of buitensluiten (sleutel in de voordeur laten zitten).
  • Overlast van buren. Geluidsoverlast, door nachtelijk bezoek, kinderen, ruzies, harde muziek.
  • Rechten en plichten van huurder en verhuurder. Bijvoorbeeld: bent u verplicht om de verhuurder toegang tot de woning te verlenen als uw buurman lekkage heeft?
  • In rekening gebrachte extra kosten. Bijvoorbeeld voor parkeerruimte als je geen auto hebt.