Privacyverklaring.

De Geschillencommissie beschikt bij het indienen van een geschil over de naam, het adres en de emailgegevens van de verzoekers. De Geschillencommissie heeft niet meer persoonlijke gegevens nodig.

Na afloop van het geschil wordt de gevoerde correspondentie en daarmee de gegevens van verzoekers verwijderd.

De uitspraken en de verslagen gaan naar de verzoekers en naar de verhuurders.

Deze documenten worden ingevolge het bepaalde in de Archiefwet gedurende zeven jaar bewaard.