Privacyverklaring.

De Geschillencommissie beschikt bij het indienen van een geschil over de naam en het adres van de klager. De Geschillencommissie heeft niet meer persoonlijke gegevens nodig. Na afloop van het geschil wordt de gevoerde correspondentie verwijderd.

De uitspraken en de verslagen gaan naar de klagers en naar de verhuurders.

Deze documenten worden ingevolge het bepaalde in de Archiefwet gedurende zeven jaar bewaard.